Vi tar fram underlag och lösningar vid ny‐ och ombyggnation för alla typer av

fastigheter och skapar en ram för livet i framtiden.

BOSTÄDER

arkitekt för bostäder

Vid planering av flerbostadshus ligger ett stort fokus på bostadsområdet och dess invånare, där hållbarhet och kvalitet är viktiga aspekter. Hos oss finns viljan och erfarenheten för att uppfylla detta, alltid med ett flexibelt tillvägagångssätt.
Vi arbetar med respekt samt empati med fokus på människors välbefinnande och livskvalitet. I alla våra projekt strävar vi efter att skapa framtidssäkra och hållbara bostäder. Vi är aktivt med i hela processen för att skapa nya trygga hem. Det är såklart något av det häftigaste man kan göra som arkitekt.

LANDSKAPSMILJÖ & MARKPLANERING

Vi tillhandahåller tjänster för planering av landskapsmiljöer för torg, parker, skolgårdar och allmänna utrymmen. Vi skapar intressanta och praktiska hållbara miljöer av hög arkitektonisk kvalitet. Vi tar fram ritningar med hänsyn tagen till budget, miljöaspekter och önskemål från de berörda.

Vi utför även markplanering och situationsplaner för nybyggnadsområden genom kreativt tänkande för en praktisk och organiserad fördelning av byggnader, gator, grönområden och vattendrag.

Landskapsarkitekter

RETAIL

RETAIL ARKITEKTUR

Handeln är en viktig del av vårt samhälle och en bra arkitektur bidrar till ett starkt varumärke och en bättre kundupplevelse.

ARKIGROUP utvecklar lokaler inriktade för handel samt verksamhet för butiker/affärer, shoppingcenters och gallerior.

Arkitekturen innefattar flera aspekter som är viktiga såsom flöden, tillgänglighet och säkerhet. Med engagemang och kreativitet bidrar vi till hållbara och ekonomiska lösningar. Vi strävar efter att leverera tjänster i världsklass och vill vara med er på resan mot den bästa kundupplevelsen.

KONTOR

Kontors byggnader utgör stor del av grunden för många personers arbetsliv. Därför är det mycket viktigt att byggnader och utrymmen som vi utformar som arkitekter måste skapa rätt utgångspunkt för en bra arbetsmiljö och samtidigt stödja och uttrycka företagets värderingar, arbetsmodell och kultur.

Vi designar och omvandlar hållbara kommersiella byggnader som kombinerar estetik och funktionalitet. Samtidigt är vi engagerade i att göra byggnaderna hälsosamma och trevliga att vistas i genom att aktivt arbeta med dagsljus, inomhusklimat och materialkvalitet .

Kontor arkitekt

INDUSTRIAL LOKALER

INDUSTRIAL LOKALER arkitekt

ARKIGROUP har lång erfarenhet av industri- och logistikarkitektur. Våra arkitekturmetoder bygger på en bred kunskapsbas för att leverera hållbara projekt och arbeten. Alla våra projekt bygger på långsiktig planering och genomtänkta beslut för att tomten ska utnyttjas på bästa sätt.

Detta inkluderar alla viktiga aspekter från säkerhet, skyddsnivå, varumottagning, och andra logistiska termer. Tillsammans bidrar vi för att skapa unika och framtidsinriktade verksamheter samt säkerställa alla era önskningar och behov.

LIVSMEDELSFABRIK

En livsmedelsfabrik är en noggrant planerad anläggning där olika sorters livsmedel tillverkas och förädlas. För oss på ARKIGROUP är det av högsta vikt att skapa en välstrukturerad och funktionell layout som främjar en smidig produktionsprocess samtidigt som vi beaktar hygien- och säkerhetsstandarder.

Vid planeringen av en livsmedelsfabrik är det första steget att skapa en detaljerad design av produktionsområdet. Det innebär att bestämma placeringen av olika produktionslinjer, maskiner och arbetsstationer. Utformningen bör optimera effektiviteten genom att minimera onödig rörelse av personal och råmaterial.

LIVSMEDELSFABRIK projektering

VÅRD & OMSORG

Vård arkitekt

Sjukvårdssektorn utvecklas ständigt och dess arkitektur måste sträva efter att möta nya krav och ny teknik. Som arkitekter inom hälsoområdet är vårt mål att skapa en flexibel, säker och väl fungerande ram för psykiatri, vård och behandling.
Hälsobyggnader måste vanligtvis vara praktiska för flera användargrupper dagligen. Som arkitekter är vårt uppdrag att skapa byggnader och utrymmen där anställda kan arbeta under de bästa förutsättningarna med förhållande att få patienter, boende och anhöriga känna sig säkra under sin vistelse och behandling.

HOTELL

Utrymmesplanering är en effektiv metod att skapa ett lättbyggnadssystem som har en anpassningsbar design. Vi utvecklar inredningskoncept som kombinerar funktion och estetik och stöder er företags arbetsflöde, identitet och vision.
Vårt team består av professionella experter inom arkitektur, sociologi och produkt- och utrymmesdesign. Detta innebär att vi kan hantera hela processen – från att formulera företagets behov och vision till användarens engagemang samt leverera färdig inredningsdesign med korrekt finish.

hotell arkitekt

Vi specialiserar oss på att hitta perfekta lösningar som tillfredsställer dig.

Följ oss

Kontakt

Kolfallsgatan 5 

582 73 Linköping

Östergötland, Sweden

Erfarenhet av geografisk arbetsområde
Copyright © 2024 by Arkigroup AB

Boka kostnadsfritt onlinemöte

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Joakim Nyborg