Genom att integrera BIM i både projektprocessen och förvaltningen kan man effektivt nå sina affärs- och projektmål.

Effektivisering och Förbättrad Kvalitetskontroll

BIM, byggnadsinformationsmodellering, är en metod som används för att uppnå optimala och hållbara resultat inom arkitektur, design, projektering och byggnadsprocesser med hjälp av digitala verktyg. Genom BIM och Informationsmodeller förbättras alltså arbetsflödet samt ökar effektiviteten ytterligare, vilket leder till tydligare designkontroller och granskningar.

Byggnadsinformation inom BIM innebär att använda sig av ett digitalt objekt med detaljerat mått och specifikationer som sedan ska representera ett objekt som ska byggas eller installeras i verkligheten. Som ett resultat av detta bidrar det till att denna information kan användas för olika syften och samtidigt vara tillgänglig för olika aktörer och deltagare innan arbetet utförs.

Vi presenterar vårt arbete enligt BIM teknik.

Våra arkitekter använder BIM för är att skapa korrekta lösningar, vilket betyder minskad omarbetningen och minimerad risk för felaktigt arbete. Detta gör det dessutom möjligt för oss att, genom våra tjänster, uppnå ett optimerad resultat men framför allt bidra till att spara tid, pengar och uppnå kvalité där vi på ARKIGROUP har fler års erfarenhet och kunskap inom branschen.

Strategi och handledning

Tillsammans kommer vi, utifrån förutsättningar och behov, kunna hitta en strategisk formel för att göra era idéer till verklighet. Som ett resultat av detta bidrar vi till att sänka kostnaderna, öka drifteffektivitet och säkerställa ett bra resultat. Våra strategier bygger på processledningar och steg för steg-stöd med möjligheten för ett digitaliserade spår inom ert projekt.

Projektledning och samordning

För att öka effektiviteten och strukturera ett projekt sammanställer vi åtgärder som inkluderar budget, tid och samordning av metod för genomförandet. Vi ansvara för att förbättra ytterligare projektets kvalitét, förenkla designprocessen och arbetsmetoder. Under projektets gång bevakar vi alla dokument och koordinerar leveranser, beställningar, tillgång och tidsplan. Vi fattar våra beslut tillsammans med projektledarna för att säkerställa krav och behov.

Digitalisering

Våra arkitekter stödjer dig med att uppnå digitaliserade hanteringar av projektgranskningar och planeringar. Med hjälp av våra strategiska vägledningar har vi möjligheten att skapa översikt av all information innan, under och efter pågående processer för att du ska kunna befatta beslut på ett smidigt sätt. Vi använder oss av moderna verktyg för att skapa, underhålla och dessutom konvertera digitala modeller och arkiv. 

Kvalitetssäkring

Olika typer av förbättringsplaner implementeras för att säkerställa att all information stämmer gällande inköp samt produktion innan utförandet. Leveransen kontrolleras så de uppfyller kraven och samtidigt förhindra extra kostnader och kommande fel. Vi erbjuder dessutom tjänster inom optimering av granskningar och kontroller.

Tack vare detta har vi möjligheten att utföra analyser och simuleringar som bidrar till planeringen för en hög kvalité på underhållning, kostnadseffektivitet, optimering av klimatprestanda, återvinning och användarnöjdhet.

Vi specialiserar oss på att hitta perfekta lösningar som tillfredsställer dig.

Följ oss

Kontakt

Kolfallsgatan 5 

582 73 Linköping

Östergötland, Sweden

Erfarenhet av geografisk arbetsområde
Copyright © 2024 by Arkigroup AB