Energiberäkningar

Energiberäkningar spelar en central roll när det gäller att förstå, optimera och förbättra energiförbrukningen inom olika sektorer. På Arkigroup kan vi hjälpa er med detta. Genom att använda avancerade beräkningsmetoder och verktyg kan vi identifiera möjligheter till energibesparingar och kostnadseffektiva lösningar, samtidigt som vi bidrar till en mer hållbar framtid.

Vårt team av experter inom energiberäkningar har omfattande kunskap inom området och kan hjälpa er att analysera er energiförbrukning och hitta sätt att optimera den. Vi kan också genomföra energiberäkningar för att bedöma energiprestandan hos befintliga system och utvärdera potentiella förbättringar.

Genom att ta hänsyn till faktorer som byggnadsdesign, isolering, ventilationssystem, belysning och apparater kan vi ge er en heltäckande bild av er energianvändning. Vi kan även undersöka möjligheter till användning av förnybar energi och implementering av energieffektiva tekniker.

Vår målsättning är att hjälpa er att minska er energiförbrukning, spara kostnader och samtidigt bidra till en mer hållbar framtid. Genom att använda energiberäkningar som verktyg kan vi optimera era energisystem och implementera åtgärder som ger er långsiktiga fördelar både ekonomiskt och miljömässigt.

Kontakta oss på Arkigroup för att diskutera era energibehov och hur vi kan hjälpa er med energiberäkningar och energioptimering. Tillsammans kan vi arbeta mot en mer effektiv och hållbar användning av energi.

En energiberäkning kan vara nödvändig när du ansöker om bygglov.

En energiberäkning eller energibalansberäkning är en uppskattning av den energiförbrukning som ditt hus förväntas ha under ett år.

För att uppfylla Boverkets byggregler måste ett nybyggt hus begränsa sin energianvändning. En energiberäkning är ett krav för att få bygglov beviljat och måste tas fram innan byggprocessen påbörjas, oavsett om det gäller nybyggnation eller tillbyggnad.

Genom en energiberäkning får ni en översikt över de energibesparande åtgärder som kan vara nödvändiga och om de är ekonomiskt lönsamma att genomföra. Ni får också information om hur lång tid det tar att återfå sin investering. 

Viktigt att veta

För att utföra en energiberäkning behöver vi följande information om byggnaden:

  • Ritningar Plan-, fasad- och sektionsritningar.

  • Fastighetsbeteckning.

  • Information om värmesystem.

  • Information om ventilationssystem 

  • U-värden på byggnadskonstruktioner eller konstruktionsritningar.

  • U-värden för fönster och dörrar.

På Arkigroup erbjuder vi snabb leverans av energiberäkningar i hela landet för hus, villor, tillbyggnader och nyproduktion. Vi förstår vikten av att kunna optimera energianvändningen och skapa energieffektiva byggnader.

Vi specialiserar oss på att hitta perfekta lösningar som tillfredsställer dig.

Följ oss

Kontakt

Kolfallsgatan 5 

582 73 Linköping

Östergötland, Sweden

Erfarenhet av geografisk arbetsområde
Copyright © 2024 by Arkigroup AB