Byggkalkyl

För att ni ska känna er trygga med erat beslut behövs en byggkalkyl, det vill säga en uppskattning av tid och pris gällande ert projekt. Vi på ARKIGROUP hjälper er oavsett om det gäller en grövre kostnadsuppskattning eller en detaljerad entreprenadkalkyl. Valen är många och med hjälp av kostnadsuppskattningen får ni ytterligare hjälp att hålla koll på er projekt. Dessutom är det lättare att göra jämförelser och ni får en bättre överblick utav tidsschemat. En byggkalkyl täcker hela projektet med de aktuella yrkesområden såsom el och VVS oavsett om ert projekt gäller en mindre tillbyggnad eller en nybyggnation. Fördelar med byggkalkyl för bygg och anläggning
  1. Ha koll på priser och tidsschema under hela processen.
  2. Få en strukturerad och detaljerad kalkyl som underlättar för dig.
  3. Justera enkelt innehållet i kalkylposterna efter de förutsättningar som gäller för just ditt projekt.
  4. Montagetider kopplade till tidsschema och prislistor finns alltid tillgängliga.
  5. Jämför dina priser mellan olika prislistor och effektivisera dina inköp.
  6. Gör tid-, lyft- och avropsplaner samt förenkla din projektplanering.
Upphandling och Förfrågningsunderlaget

Förfrågningsunderlaget, även kallat FFU, är en avgörande del av startarbetet vid en upphandling inom byggbranschen. Det syftar till att säkerställa att alla specifikationer är tydligt angivna, både gällande tekniska lösningar och utförandedetaljer. Genom att samla all denna information i FFU kan byggföretaget och andra involverade företag skapa en fast prisuppskattning och en realistisk tidsplan, utan att behöva gissa eller uppskatta olika delar av projektet.

Några exempel på detaljer som inkluderas i ett förfrågningsunderlag för byggprojekt är:

1. Rumsbeskrivningar: Detaljerade beskrivningar av olika rum och deras specifika krav och syften i byggnaden.

2. Tekniska förslag på utförande: Specifikationer och förslag på tekniska metoder och lösningar för att genomföra olika delar av byggprojektet.

3. Installationsdetaljer: Beskrivningar och specifikationer av olika installationer som behövs i byggnaden, till exempel VVS (värme, ventilation och sanitet) och elinstallationer.

4. Rivningsplaner: Om det krävs att befintliga strukturer eller delar av byggnaden måste rivas innan projektet påbörjas, inkluderas detaljerade planer för rivningen.

5. VVS och el: Beskrivningar av vilka VVS- och elarbeten som ingår i projektet, inklusive specifika krav och standarder som måste följas.

6. Interiörmaterial och finsnickeri: Detaljerade beskrivningar av materialval och specifika krav på inredning och finsnickeri, såsom trämöbler, inbyggda hyllor eller specialsnickerier.

7. Materialval: Specifikationer och krav på olika material som ska användas i projektet, såsom byggmaterial, golvbeläggningar, färg, kakel, och så vidare.

Genom att inkludera dessa detaljer i förfrågningsunderlaget kan alla inblandade parter få en tydlig och enhetlig bild av vad som förväntas och vad som krävs för att genomföra byggprojektet på ett framgångsrikt sätt.

power by
NÅGRA AV VÅRA KUNDER

Vi specialiserar oss på att hitta perfekta lösningar som tillfredsställer dig.

Följ oss

Kontakt

Kolfallsgatan 5 

582 73 Tornby

Linköping

Fyrspannsgatan 177

165 62 Hässelby

Stockholm

Copyright © 2023 by Arkigroup AB

Boka kostnadsfritt möte

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.