Vi hittar den perfekta lösningen för ditt projekt!

Bygglovskrav
Tillbyggnad

Det krävs bygglov för tillbyggnad, det vill säga en ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym. Det finns dock vissa undantag från bygglovsplikten.

Takkupor

Det krävs oftast inte bygglov för att göra en eller två takkupor på ett en- eller tvåbostadshus, så kallade attefallstakkupor. I de flesta fall krävs det istället en anmälan och ett startbesked för att få börja bygga.

Komplement

Vissa åtgärder som kräver bygglov är bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus om de uppfyller vissa villkor som exempelvis mått och placering. Vissa av de bygglovsbefriade åtgärderna för en- och tvåbostadshus kräver anmälan.

Nybyggnad

Det krävs oftast bygglov för nybyggnad, det vill säga att uppföra en ny byggnad, eller att flytta en befintlig byggnad till en ny plats. Det finns dock vissa undantag från bygglovsplikten.

Skärmtak

Det krävs normalt bygglov för skärmtak eftersom det är tillbyggnad. För en- och tvåbostadshus och till dem hörande komplementbyggnader krävs det under vissa förutsättningar dock inte bygglov för att bygga ett eller flera skärmtak.

Altan

Det kan krävas bygglov för altaner. Under förutsättning att vissa kriterier är uppfyllda finns det dock undantag från krav på bygglov för att anordna en altan vid ett en- eller tvåbostadhus. Detta gäller både inom och utanför detaljplanelagt område.

Skärmvägg

Ett vanligt staket kräver normalt inte bygglov. Men du behöver oftast bygglov för att bygga ett plank eller en mur. Det är byggnadsnämnden i din kommun som bedömer om det som ska byggas kräver bygglov.

Garage

Garage eller Carport, Du behöver oftast bygglov om du vill bygga en ny byggnad, bygga till eller göra vissa andra ändringar. Du kan även behöva bygglov för att sätta upp ett plank eller en mur, eller anordna ett upplag på din tomt. Ibland måste du göra en anmälan även om du inte behöver bygglov. För att få reda på om det du vill bygga kräver bygglov eller anmälan kontakta din kommun.

Du behöver oftast bygglov om du vill bygga

Skapa Ditt Drömprojekt med ARKIGROUPs Bygglovsritningar

Vi är experter på att utforma bygglovshandlingar och är engagerade i att stödja dig genom hela byggprocessen. Vare sig det gäller nybyggnationer, tillbyggnader eller andra typer av byggprojekt, har vi den erfarenhet och expertis som krävs för att göra hela processen så smidig som möjligt för dig.

Vårt team av erfarna arkitekter är här för att vägleda dig, steg för steg, från den första idén till det slutliga godkännandet. Kontakta oss idag för att ta det första steget mot att förverkliga ditt drömprojekt. Tillsammans kan vi skapa något verkligen storslaget!

Vänlig förklaring av skillnaderna mellan Bygglovsritningar, Bygglovshandlingar och A-Ritningar

När du planerar att bygga om eller bygga nytt är det viktigt att förstå de olika typerna av ritningar och dokument som krävs för att få godkänt bygglov. Detta inkluderar bygglovsritningar, bygglovshandlingar och A-ritningar. Dessa termer kan vara förvirrande, men de är avgörande för att säkerställa att ditt projekt uppfyller alla tekniska krav och kommunala regler.

Vad Inkluderar Dessa Ritningar?

1. Bygglovsritningar: Dessa ritningar är grundläggande och innehåller detaljerad information om den planerade byggnaden. Här ingår:

– Situationsplan: Visar fastighetens placering med tydliga fastighetsgränser, befintliga byggnader, och anläggningar i området. Denna ritas i skala 1:400.

– Planritningar: Illustrerar byggnadens layout på varje våningsplan, inklusive rummens placering och deras funktion samt placering av dörrar och fönster. Dessa ritas i skala 1:100.

– Fasadritningar: Visar byggnadens exteriör från alla sidor — söder, norr, öster och väster — och ger en visuell representation av byggnadens utseende. Även dessa ritas i skala 1:100.

– Sektionsritning: Ger en tvärsnittsvy av byggnaden, markerad på planritningen, som visar detaljer såsom rumshöjder, golvnivåer och taklutning. Denna ritning utförs också i skala 1:100.

2. Bygglovshandlingar: Utöver ritningarna kan ytterligare dokumentation behövas för att komplett beskriva projektet och visa att det uppfyller alla lokala byggnormer och -krav. Dessa handlingar kan inkludera tekniska beräkningar, energideklarationer och beskrivningar av byggmaterial.

3. A-Ritningar: Dessa är oftast mer detaljerade och tekniska ritningar som kan krävas för större eller mer komplexa byggprojekt. De inkluderar vanligtvis detaljerade monterings- och arrangemangsritningar som visar exakta instruktioner för byggprocessen.

Hur går det till bygglov?

Avstämningsmöte

Du och vi bokar in ett videomöte för att gå igenom projektet. Under mötet bestämmer vi omfattningen av den hjälpen du behöver.

Förstudie och offert

Vi börjar med en noggrann förstudie, tar hänsyn till detaljplanen eller områdesbestämmelserna och skräddarsyr sedan en offert specifikt för dig.

Godkänn offert

När du har godkänt offerten kommer vi att kontakta dig och därefter även kommunen för att samla in alla nödvändiga underlag. Dessutom ser vi till att alla dokument är korrekt förberedda för att säkerställa en smidig process.

Vi skickar ut orderbekräftelse / Avtal

Vi skickar en orderbekräftelse till dig för granskning och godkännande.

Ritningar och handling skapas

Vi skapar samtliga ritningar åt dig och skickar över ett första utkast till dig för granskning. Granska dem tillsammans med oss innan du godkänner dem.

Uppdaterar handlingar

Vi anpassar ritningar och dokument efter dina önskemål tills du är helt nöjd med projektet.

Leverans!

Dina professionellt utförda handlingar är nu klara för leverans. De kan skickas till kommunen av dig eller oss.

Uppföljning

Vi fortsätter kontakten även efter bygget – vi finns här för att svara på dina frågor och ge rådgivning när du behöver det.

Vi Strävar Efter 100% Kundnöjdhet

Vi erbjuder en rad tjänster för att hjälpa dig förverkliga dina önskemål.
Maximal kundnöjdhet med oslagbara priser hos oss! Upptäck mer.
Om en färdig villamodell inte passar er fullt ut kan vi på Arkigroup hjälpa er designa er helt egna villa.
Vi är experter på att matcha dina behov med rätt företag, så att du kan känna dig trygg genom hela byggprocessen.
Vi vill att du ska känna dig säker hela vägen från start tills att du får nyckeln till ditt nya hem.
Upptäck ditt drömhus med våra modulhus.

Vi specialiserar oss på att hitta perfekta lösningar som tillfredsställer dig.

Följ oss

Kontakt

Kolfallsgatan 5 

582 73 Linköping

Östergötland, Sweden

Erfarenhet av geografisk arbetsområde
Copyright © 2024 by Arkigroup AB