Kontrollansvarig-PBL

För dig som ska utföra ett byggprojekt, markarbeten eller rivning rekommenderas det att vända sig till en kontrollansvarig tidigt innan uppstart. Det finns olika nödvändiga krav och villkor enligt bygglagskriften som skall uppfyllas på ett byggprojekt.

För att kontrollera åtgärder för bygglov, ritningar, marklov, men även anmälan, erbjuder vi certifierad personal för att genomföra kontrollplaner och fullfölja kontrollen för byggprojektet. Vi kontrollerar arbetet enligt kontrollplanen och verifierar att projektet uppfyller samhällets krav från början till slut. Därmed säkerställer vi att byggprojektet uppnår hög kvalitetssäkring.

Genomförande

Den kontrollansvariga hjälper med förslag till kontrollplanen tillsammans med byggherren. Ser till att kontrollplanen uppfyller efterfrågade lagar och krav som sedan ska godkännas av aktuell kommun. Kontrollansvarig kommer även att förfölja byggnationen tills projektet är färdigt. personen är närvarande vid besiktningar, kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsbesök. Byggherren är ansvarig för kommunikation till den kontrollansvarige gällande när arbetsbesök sker. Personen ser dessutom till att byggplatsbesök dokumenteras inför slutbeskedet av projektet samt förbereder utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbeskedet.

Kontrollansvariges uppdrag
  • Tillsammans med byggherren utvecklar kontrollplan
  • Enligt bestämmelser och villkor ska kontrollplanen tillämpas
  • Meddela byggherren vid undantag från villkor
  • Hur farliga avfall skall hanteras
  • Närvarande vid besiktningar och andra kontroller
  • Dokumentera sina byggplatsbesök inför slutbeskedet
  • Förbereder utlåtande som underlag för slutbeskedet
  • Meddelar byggnadsnämnden om man uppger sitt uppdrag

Vi specialiserar oss på att hitta perfekta lösningar som tillfredsställer dig.

Följ oss

Kontakt

Kolfallsgatan 5 

582 73 Linköping

Östergötland, Sweden

Erfarenhet av geografisk arbetsområde
Copyright © 2024 by Arkigroup AB