VVS-Projektering

Om du planerar att bygga nytt eller utveckla din fastighet kommer du förmodligen att behöva hjälp med VVS-ritningar.

VVS-projektörens viktigaste uppgift är att skapa ett gott inomhusklimat vilket sker med systemen för värme, ventilation och komfortkyla. För vår bekvämlighet behövs dessutom tapp- och spillvattensystem. Att få alla VVS-system att fungera väl och energieffektivt i samverkan med hus och brukare är en komplex uppgift, som kräver att VVS-projektören har en helhetssyn.

Varför är VVS-ritningar är viktiga vid ett projekt?

  • Beställaren behöver VVS-handlingar vid kontraktsskrivningen med VVS-entreprenörer.
  • VVS-ritningar är ett måste. VVS-ritningar behövs för att ge en bild av hur byggnadens värme-, ventilations- och sanitetsförsörjning har utformats.
  • Projektering av VVS-installationer fokuserar på hur installationssystemen väljs, utformas och dimensioneras utifrån brukarnas krav på inomhusklimatet.
  • För bästa funktion krävs dessutom samarbete med VVS-entreprenörerna redan under projekteringen.
  • Det finns många frågor som kommunen vill ha svar på vilket de får med hjälp av VVS-ritningarna.

VVS-handlingar består vanligtvis av fyra huvudgrupper!
Värmesystem, Ventilationssystem, Tapp- och Spillvattensystem.  Men innehåller även beskrivningar och mängdning av material.

ARKIGROUP utfärdar VVS-handlingar för både ombyggnation, tillbyggnation och nybyggnation för alla typer av fastigheter.

Vi kan presenterar vårt arbete enligt  virtuell verklighet och BIM teknik.

NÅGRA AV VÅRA KUNDER

Vi specialiserar oss på att hitta perfekta lösningar som tillfredsställer dig.

Följ oss

Kontakt

Kolfallsgatan 5 

582 73 Tornby

Linköping

Fyrspannsgatan 177

165 62 Hässelby

Stockholm

Copyright © 2023 by Arkigroup AB

Boka kostnadsfritt möte

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.